Provtagning

Provtagning

Öppettider

Måndag − torsdagkl 8−11.30
Fredagkl 8−11

Det är viktigt att vila minst 10 minuter innan provtagning sker.

Glöm inte att ta med provtagningsremissen.