Tjänster

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet av att handlägga och behandla sjukdomar i rörelseapparaten, idrottsskador, infektionssjukdomar, högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar så som KOL och astma, allergier, hudsjukdomar, psykiska besvär m fl.

Vi lägger stort fokus på att stödja livsstilsförändringar som rökstopp

Vid sjukdomar som kräver annan specialistvård remitterar vi såklart patienterna vidare till respektive specialister inom eller utanför sjukhuset.

Vi utfärdar intyg som körkortsintyg, dykintyg, fritidsflyg, idrottsintyg, sjöintyg m fl.

Vi gör hälsoundersökningar för både privatpersoner och företag. Undersökningen inkluderar besök hos sköterska och uppföljning hos specialistläkare med följande:

 • Genomgång av aktuell livsstil och riskfaktorer
 • Blodprover, inkluderande bl a blodfetter och blodsocker
 • Längd och vikt
 • Midjemått
 • Personlig uträkning av ditt BMI (Body Mass Index)
 • EKG
 • Blodtryck
 • Syntest
 • Lungfunktionstest (Spirometri)

Våra kommande tjänster:

 • Företagshälsovård
 • Vaccinationer